woensdag, juli 19, 2006

The State is in appeal against the decision.

De Nederlandse Staat heeft op 18 juli 2006 een hogerberoepschrift ( pdf, 3.6 Mb) ingediend bij de Raad van State, tegen de uitspraak van 7 juni 2006 van de bestuursrechter te Amsterdam.

The Dutch State has lodged a higher appeal ( pdf, 3.6 Mb) against the decision of June 7, 2006 of the Administrative Court of Amsterdam with the Administrative Justice Department of the Council of State in The Hague.

This will prolong matters for another year.